Yangın İhbar Sistemi Devreye Alınması

27.11.2020TRİOS 2023 Yeni Nesil Endüstri Merkezi Yönetim Planı 10.05.2019 tarihinde tapuya tescil ettirilerek, tüzel kişilik sağlanmış ve “TRİOS 2023 Toplu Yapı Yönetimi” oluşturulmuştur.

TRİOS 2023 İşyerleri Elektrik Tesisatı Şartnamesi ilgili maddeleri aşağıdadır.

“Madde 2.1.Elektrik Projeleri

İşyerleri için hazırlanacak olan ilgili tüm proje ve çizimler, matbu evraklar, bilgiler ve diğer dokümanlar, İŞYERİ SAHİBİ tarafından aşağıdaki bilgileri içeren bir kapak ile TRİOS 2023 Toplu Yapı Yönetimi’ne sunulacaktır…

Madde 2.1.Yangın Algılama ve İhbar Tesisatı

İŞYERLERİ, kendi yapacakları proje ve imalatlarda acil durum aydınlatma, yangın algılama, yangın alarm gibi yangın güvenlik önlemlerinin 09.09.2009/27344 tarih ve sayılı Binaların Yangından Korunması hakkında yönetmeliğe uygun olmasından sorumlulardır.

TRİOS 2023

 1. TRİOS 2023 YÖNETİMİ, binanın yangın algılama ve ihbar sistemi için bir taşeron tayin edecektir. Bu taşeron, binanın ve İŞYERİ yangın alarm paneli üzerinde çalışmaya yetkili tek taşeron olacaktır. Her İŞYERİ taşeronları, bu taşeronun yangın alarm sistemi montajı işlerini yürütmesine imkan sağlamakla yükümlüdür. İŞYERİ içinde bulunan dedektör, buton, yangın alarm paneli vb. Yangın ihbar sistemine bağlanacak elemanların montajının yapılması ve sisteme hatasız olarak bağlanması İŞYERİ sorumluluğundadır. Sistemin devreye alınması TRİOS 2023 YÖNETİMİ’ nin kontrolünde, bedeli İŞYERİ tarafından ödenerek yapılacaktır. İŞYERLERİ yangın santraline bağlanacak yangın algılama dedektörleri ve yangın ihbar butonları TRİOS 2023 YÖNETİMİ tarafından verilecek olan ürün kodlarına göre kiracı tarafından temin edilecektir.
 2. Yangın algılama sisteminin öngörülen projesinde işyerleri bölmesiz kabul edilerek yapılmıştır. Asma tavan olan İŞYERLERİ’ nde, (eğer TS CEN/TS 54-14 madde 6.5’ e göre asma tavan içerisinde dedektör kullanılması gerekiyorsa) asma tavan içinde her kiriş havuzuna bir adet veya her 75 m²’ye bir adet dedektör konulacak olup, bu dedektörlere ulaşım için asma tavanda müdahale kapağı bırakılacak, ayrıca asma tavan üzerinde, asma tavan için dedektörün çalıştığını gösteren led olacaktır. Asma tavan altına, yani mahal tavanına en fazla her 75 m²’ ye bir adet dedektör konulacaktır. Bu dedektörler kablo yoğunluğunun fazla olduğu 25 MJ enerji oluşması mümkün bölgelere ve ilgili tava yanına yerleştirilecektir. Yükseltilmiş döşeme olan ofislerde, yükseltilmiş döşeme altına da dedektör aynı prensibe uygun olarak konulacaktır. Yükseltilmiş döşeme altına en fazla her 75 m²’ye bir adet dedektör konulacaktır. Asma tavan içerisinde ve yükseltilmiş döşeme altında, 25 M joule’lük enerji açığa çıkaracak kablo yoğunluğu var ise bu güzergahlarda indikatörlü duman dedektörü yerleşimi yapılmalıdır. Kiralama sonrasında yapılacak olan her kapalı bölüm için İŞYERİ ilave dedektörleri TRİOS 2023 YÖNETİMİ’ nin onayı ile temin edip sisteme entegrasyonunu sağlayacaktır. İŞYERİ, yeni takılan dedektörün yangın sisteminde test edilmesini sağlamak üzere Yönetim’e haber verecektir. Aksi takdirde olabilecek bir yangında doğacak maddi zarardan dolayı tüm hukuki tazminattan (maddi ve manevi) İŞYERİ sorumlu olacaktır.
 3. Her bir İŞYERİ girişine bir adet ZDK kullanılacaktır. İŞYERİ yangın tesisatını bu ZDK’ da başlayıp, yine burada sonlandıracaktır.”


Tesis ettirdiğiniz Yangın Algılama ve İhbar Sistemi ile Acil Anons Sistemini, ortak alan sisteminin bağlı olduğu merkezi sisteme bağlatarak, eksiksiz devreye aldırmanız gerekmektedir.

Ayrıca, yılda üç kez (dört ayda bir) Periyodik Kontrol Bakım yapılması gerekmektedir.

TRİOS 2023 Yeni Nesil Endüstri Merkezi, A ve B blok ortak alanlarında Yangın Algılama ve İhbar Sistemi devreye alınmış ve ayrıca işyerlerinde (malik/kiracılar tarafından tesis edilen, devreye alınmış ve/veya devreye alınacak), Zayıf Akım (ZA) Tesisatı (Yangın Algılama ve İhbar Sistemi, Seslendirme ve Acil Anons Sistemi, Kapalı Devre Kamera Sistemi(CCTV), Karbonmonoksit (CO)) Sistemleri cihazlarının (ürünlerin), projesine, ilgili standart, yönetmelik (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik) ve şartnameler ile cihaz kataloğunda belirtilen özelliklere göre fen-sanat kurallarına uygun; Periyodik Kontrol Bakım ve Arıza Teknik Servis Hizmetlerinin verilmesi için, 16.07.2020 tarihinde TRİOS 2023 Toplu Yapı Yönetimi (İŞVEREN) ile Consept Yangın Güvenlik Otomasyon Bilişim Sistemleri San.Tic.Ltd. Şti. (YÜKLENİCİ) arasında sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmenin aşağıda belirtilen maddesinde;

“5. ÖDEMELER ve YÜKÜMLÜLÜKLER

A ve B blok işyerleri ZA tesisatının, zorunlu olarak blok ZA tesisatına entegre edilmesi ve merkezi kontrol sistem odasından izlenebilmesi için, işyerleri malik veya kiracıları tarafından YÜKLENİCİ’ye ödenmesi gereken devreye alma bedeli 1.000,00 TL / Gün + KDV olarak belirlenmiştir.

İşyerleri malik veya kiracılarının, İŞVEREN tarafından belirlenen şartnameye göre yaptırmak zorunda oldukları ZA (yangın algılama ve ihbar sistemi vb.) tesisat malzemelerini, YÜKLENİCİ‘den temin etmek istemeleri halinde, EK 2 listedeki fiyatlar geçerli olacaktır………………“hükümleri yer almaktadır.

Devreye alma işleri için, Periyodik Kontrol Bakım ve Arıza Teknik Servis Hizmetlerini veren Concept firmasına, tapuda belirtilen her işyeri için ortak alan Yangın Algılama ve İhbar Sistemine entegre edilmesi (ve işyerlerinize ait sistemin yıllık bakım sorumluluğu dahil olmak üzere) devreye alma bedeli 1.000,00 TL / Gün + KDV ödemeniz gerekmektedir.

İşyerinizin ZA tesisatının Devreye alınması ve Periyodik Kontrolü için manlift ve/veya forklift temini tarafınızdan yapılacak olup, gerekli önlemleri almanız halinde, söz konusu işin bir günde bitirilmesi için, işletmemiz mühendisleri tarafından denetim sağlanacaktır.

TRİOS 2023 İşyerleri Elektrik Tesisatı Şartnamesinde, “TRİOS 2023 YÖNETİMİ, binanın yangın algılama ve ihbar sistemi için bir taşeron tayin edecektir. Bu taşeron, binanın ve İŞYERİ yangın alarm paneli üzerinde çalışmaya yetkili tek taşeron olacaktır.” yazmasına rağmen, UTC marka tesis edilen merkezi sisteme işyerinizi entegre ederek bağlantı yaptırıp devreye alınmasını ve sistem cihaz ve ekipmanlarınızı aşağıda yazılı periyodik bakımlarını (dört aylık periyotlar halinde) , UTC yetkili servis belgelerine sahip her hangi bir firmaya siz de yaptırabilirsiniz. Yetki belgeleri ibraz edilecek firmanız tarafından, işyerinize ait devreye alma ve periyodik olarak yapılacak bakım test raporlarının (dört aylık periyotlar halinde) yönetime sunulması gerekmektedir.

Periyodik Kontrol Bakım Hizmeti Kapsamında Yapılması Gerekenler


 • Yangın Dedektörleri Duman /Isı /Kombine Dedektörü Test ve Kontrolü
 • Sistem Hat Sonu Test ve Kontrolü
 • Yangın Butonu Test Kontrolü
 • Siren Testi
 • İşyeri Damper Kablosunun Otomasyon Sistemine Bağlantısı ve Merkezi Otomasyon Sisteminde Duman Tahliye Damperinin Açılması, Bağlı Bulunduğu Fanın Çalışması vb. Kontrolü
 • İzlemeli Kelebek Vana Açıldı / Kapandı Bilgi Kontak Testi
 • Flowswitch Kablo Tesisatı Bağlantısı Kontrolü ve Akış Testi
 • Hoparlör Testi
 • Yangın Söndürme ve Duman Tahliye Sistemleri Yerinde Kontrolü vb.


Gereğini bilgilerinize sunarız...