İşyeri Kiralama ve Taşınma

TRİOS 2023'e Taşınma Durumları

TRIOS 2023 Yeni Nesil Endüstri Merkezinde yer almak isteyen işletmeciler, öncelikle site yönetimi ile görüşmeli ve faaliyette bulunacakları iş kolunun TRİOS 2023’ ün standartlarına uygunluğu konusunda onay almalıdır.

Kira kontratının düzenleyen İşletmeler taşınmadan önce ‘’Tadilat Talep Formu’’ (bkz. Başvuru Formları) doldurarak yönetime teslim etmeli ve işyerinde gerekli olan tesisatları yönetimin şartnamelerine uygun olarak yapmalıdır. Tüm tesisatlar uygun biçimde yapılıp yönetimin mühendislerinden onay alındıktan sonra işyerinin elektrik ve su aboneliği yapılabilecektir.

Onay alan işletmelerin yetkilileri, aşağıda yazılı evraklar ile yönetime başvurarak ‘’Uygunluk Başvuru Formu’’ doldurarak (bkz. Başvuru Formları)kaydını yaptırmalıdır.

Şahıs Firmaları İçin:

  1. Kimlik (Fotokopisi)
  2. a. Mal sahibi ise Tapu (Fotokopisi)
   b. Kiracı ise Kira Kontratı (Fotokopisi)
  3. Vergi Levhası(Fotokopisi)
  4. Faaliyet Belgesi (Fotokopisi)

 

Şirketler İçin:

 1. İmza Sirküleri (Fotokopisi)
 2. a. Mal sahibi ise Tapu (Fotokopisi)
  b. Kiracı ise Kira Kontratı (Fotokopisi)
 3. Vergi Levhası(Fotokopisi)
 4. Faaliyet Belgesi (Fotokopisi)
 5. Şirket Kaşesi

Elektrik Aboneliği

İşletmeciler, yukarıda belirtilen evraklarla site yönetimine başvurarak ‘‘Uygunluk Belgesi’’ almalı ve bu belgeyle İOSB Başkanlığından elektrik aboneliği yapmalıdır.

Su Aboneliği

İşletmeciler, yukarıda belirtilen evraklarla site yönetimine başvurarak ‘’Su Abonelik Belgesi’’ almalı ve bu belgeyle İSKİ’ ye başvurarak su aboneliği yapmalıdır.

TRİOS 2023’ten Taşınma Durumları

 • İşyerinden taşınmak isteyen işletmeciler öncelikle yönetime başvurarak ‘‘Borcu Yoktur’’ yazısı almalıdır.
 • Taşınırken ortak alanlara verilen zarardan taşınan sorumludur.