Başkanımız

TRİOS 2023 ENDÜSTRİ SANAYİ MERKEZİNDEN ÜLKEME ULAŞMASINI DİLEDİĞİM SES

Bir ülke düşünün, insanlığın erdemli duruşuna öncülük etmiş, kaynakları adaletin emrine teslim ederek hakkaniyetli bölüşümle, insanını mutlu etmeyi başarmış, dünya insanına da, hakkaniyetli bölüşüm olduğunda mutlu ve müreffeh olmanın zor olmadığını deklere edebilmiş. Bunun yanı sıra aynı ülke, zaman çarkı işlerken sefahatın, aymazlığın, sorumsuzluğun oyununa gelmiş, insanlığında irtifa kaybetmiş ve yıkımı yaşaya yaşaya etkinliğini kaybetmiş bir hale giriftar olmuş. Bu madalyonun iki yüzünü yaşayan, bir çıkışın veya çöküşün eşiğinde bulunan ülke.Evet, işte bu ülke, benim ülkem. Elbette, her vatan evladının boynunun borcudur ki, çalışsın, başarsın çöküş değil çıkışın, yükselmenin ne olduğunu yaptıkları ile göstersin.

Bu manzarayı okuyan, kendi etkinlik alanı içinde yapması gerekenleri, düşünce dünyasında muhakemesini yaparak eyleme dönüştürmeye çalışan, milli karakterli kurumlar oluşturulmalıydı. Bununla da Dünya sahnesinde, Hakkı'n ve adaletin hâkim olması, mutlu ve müreffeh toplumların varlık göstermesi için bu çağın en etkin silahı olan güç, kuvvet ve kudreti elde etmeliydi. Hamdolsun, bu görevi yüklenen vatan evlatları boş durmadılar, bütün engellemelere rağmen ayağa kalkmayı başardılar ve lazım olan güç, kuvvet ve kudreti elde etmeye çalışıyorlar. Her gün ülkemizde, yeni bir başarı ve yeni bir atılımın sesini işitmekteyiz. Bu sesler mutluluk sesleridir ve bizleri onurlandırmaktadır. Bugünlerde İOSB'de de, bu seslerden bir ses yükselmektedir. İOSB'de bulunan 38 kooperatiften biri olan DERSANKOOPERATİFİ, TRİOS 2023 YENİ NESİL ENDÜSTRİ SANAYİ MERKEZİ'nin birinci etabı olan A ve B bloklarında inşa ettiği 353 modern iş yerlerini hizmete açarak bu başarılara yeni bir sesle katkı vermektedir. Bu ses ulu orta bir ses değil, dünya çapında kendi alanında marka olmayı başarmış merkezi İngiltere'de bulunan EUROPEAN PROPERTY AWARDS tarafından KARMA ENDÜSTRİ dalında 3 ödülle ödüllendirildiğini haykıran bir sestir. Hedefinde erdemli kimliği inşa etmek olan, başarısızlık ve aymazlığın ülkesinde doğurduğu tahribatın bedelini en acı darbeleri alarak yaşamaktan bıkmış bir kimliğin sesi olması için bu proje gerekliydi. Evet... Gereken yapıldı ve bu proje hayata geçmiş bulunmaktadır. İnşallah, en kısa süre içinde, ikinci etap ve üçüncü etapların projelerini de inşa eder, İOSB'de sanayide kentsel dönüşüm anlayışına öncülük ederek değişim, dönüşüm ve gelişimin ne olduğunu DERSANKOOPERATİFİ göstermiş olacaktır.

Dilerim ki bu proje, geleceğimize hayırlı katkılar verir. Güç, kuvvet ve kudreti elde etmeye vesile olur. İş ahlakı prensibine sımsıkı sarılarak, üretici kabiliyetlerimizin emin, güvenilir olma özelikleri ile öne çıkartarak, bütün dünya pazarlarına güvenilir üretici kabiliyetlerin adresi olduğunu verdiği hizmetlerle ispat etsin ve bununla yüzümüzü güldürsün. Bütün bunlar için haydi bismillah diyerek tezgâhlarımızın başına.

Sevgi ve saygılarımla...