Yukarı Çık

GELECEĞİN SANAYİ VE TİCARET KOMPLEKSİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 2017'de tamamlanmasi hedeflenen Trios 2023, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en modern sanayi ve ticaret komplekslerinden biri olacak İstanbul'da şehir içinde yer alan tek organize sanayi bölgesi olan ikitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Dersankoop arazisi üzerinde yükselecek olan TRÎOS 2023 (Türkiye İkitelli Organize Sanayi 2023), Çırağan Saravı'nda gerçekleşen davetle basına tanıtıldı. Altyapısı, Iokasyonu, tasarımı ve teknolojisiyle sanayi komplekslerinde büyük bir devrime öncülük edecek olan TRİOS 2023'ün lansmanı Pulsar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bektaş, Kurumahmutoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kurumahmut, Dersankoop Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mahşuk Gülaçar ve projenin satışından sorumlu olan TSP Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Pulsar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bektaş, "Türkiye'nin 2023 yılt ekonomi hedefleri her alanda modern yatırımlar yapmayı gerektiriyor. TRİOS 2023, bu hedefin gerekliliklerini karşılayan modern ve sağlam altyapılı sanayi projelerinin öncüsü olmak vizyonuyla yola çıkıyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 2017'de tamamlanmasi hedeflenen Trios 2023, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en modern sanayi ve ticaret komplekslerinden biri olacak İstanbul'da şehir içinde yer alan tek organize sanayi bölgesi olan ikitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Dersankoop arazisi üzerinde yükselecek olan TRÎOS 2023 (Türkiye İkitelli Organize Sanayi 2023), Çırağan Saravı'nda gerçekleşen davetle basına tanıtıldı. Altyapısı, Iokasyonu, tasarımı ve teknolojisiyle sanayi komplekslerinde büyük bir devrime öncülük edecek olan TRİOS 2023'ün lansmanı Pulsar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bektaş, Kurumahmutoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kurumahmut, Dersankoop Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mahşuk Gülaçar ve projenin satışından sorumlu olan TSP Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Pulsar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bektaş, "Türkiye'nin 2023 yılt ekonomi hedefleri her alanda modern yatırımlar yapmayı gerektiriyor. TRİOS 2023, bu hedefin gerekliliklerini karşılayan modern ve sağlam altyapılı sanayi projelerinin öncüsü olmak vizyonuyla yola çıkıyor.

Pulsar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bektaş “Türkiye’nin 2023 yılı ekonomi hedefleri her alanda modern yatırımlar yapmayı gerektiriyor. TRİOS 2023 bu hedefin gerekliliklerini karşılayan modern ve sağlam altyapılı sanayi projelerinin öncüsü olmak vizyonuyla yola çıkıyor. TRİOS 2023, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en modern sanayi ve ticaret komplekslerinden biri olacak. TRİOS 2023, mimarisi, altyapısı, lokasyonu, sosyal alanları ve teknolojisi ile iş yaşamına yepyeni bir bakış açısı getirecek. 7 metrelik tavan yüksekliği, m2’ye 2 ton kaldırabilen güçlü beton sistemi, yanyana 3 tırın yol alabileceği araç yolları ile sanayicilerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan TRİOS 2023, sadece Türkiye’de değil, dünyada da adından söz ettirecek.” diye konuştu.

TRİOS 2023, sadece Türkiye'nin değil, dünyarun da en modern sanayi ve ticaret komplekslerinden biri olacak. 7 metrelik tavan yüksekliği, metrekareye 2 ton kaldırabilen güçlü beton sistemi, yan yana 3 tınn yol alabileceği araç yollan ile sanayicilerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan TRÎOS 2023, dünyada da adından söz ettirecek" yorumunda bulundu. Bektaş, "TRİOS 2023, bir sanayi vahasının ortasında, sanayinin kalbinde yükselecek. İkitelli Organize Sanayi'niıı içinde olmasının sağladığı avantajların yanı sıra metro, Atatürk Havalimanı, TEM bağlantı yollarının ortasında olması ve Türkiye'nin gözde yatırımları olan 3'üncü Köprü ve Kanal İstanbul projelerine olan yakınlığıyla sanayicilerin gözdesi olacak" dedi. patronlara özel ofisler Trios 2023, üç ayrı bloktan oluşuyor. Bu blokların ikisinde atölye ve dükkânlar, üçüncüsünde ise çarşı ve kuleler yer alıyor. Toplam inşaat alanı yaklaşık 301 bin metrekareyi buluyor. Projede toplam 250 adet atölye, 45 adet mağaza, ll'er kath o6s/otel/iş merkezi kullanımlarına uygun 2 kule bina yer alıyor. Projede toplam satılabilir/ kiralanabilir alan ise yaklaşık 260 bin metrekare olacak Hem şehrin hem de sanayinin merkezi İkitelli'de yükselecek olan TRÎOS 2023, yeni Türkiye vizyonuna uygun modern altyapısı ile sadece bir sanayi sitesi değil, aynı zamanda ticaret ve sosyal alanlarıyla komple bir yaşam alam oluşturmayı hedefliyor. Kulelerinden biri patronlara özel olarak tasarlanmış ofisler için ayrılırken, diğer kule de arsa sahibi Dersankoop'un kullanımına bırakılacak.

Proje içinde bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir otel hazırlanması da planlanıyor. toplam 301 bin metrekarelik alanda inşa edilecek olan TRİOS 2023 projesinin 2017'de tamamlanması hedefleniyor geleceğin sanayi ve ticaret kompleksi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 2017'de tamamlanmasi hedeflenen Trios 2023, sadece türkiye'nin değil, dünyanın da en modern sanayi ve ticaret komplekslerinden biri olacak ¦ İstanbul'da şehir içinde yer alan tek organize sanayi bölgesi olan sanayi vahasının ortasında, sanayinin kalbinde yükselecek. İkitelli İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Dersankoop arazisi üzerin- Organize Sanayi'niıı içinde olmasının sağladığı avantajların yanı de yükselecek olan TRİOS 2023 (Türkiye İkitelli Organize sırametro, Atatürk Havalimanı, TEM bağlantı yollarının ortasında Sanayi 2023), Çırağan Saravı'nda gerçekleşen davetle basına olması ve Türkiye'nin gözde yatırımları olan 3'üncü Köprü ve ı tanıtıldı. Altyapısı, Iokasyonu, tasarımı ve teknolojisiyle sanayi Kanal İstanbul projelerine olan yakınlığıyla sanayicilerin gözdesi komplekslerinde büyük bir devrime öncülük edecek olan TRİOS olacak" dedi. ' 2023'ün lansmanı Pulsar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bektaş, Kurumahmutoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı patronlara özel ofisler Selahattin Kurumahmut, Dersankoop Yönetim Kurulu Başkanı TRİOS 2023, üç ayrı bloktan oluşuyor. Bu blokların ikisinde atölye Mehmet Mahşuk Gülaçar ve projenin satışından sorumlu olan TSP ve dükkanlar, üçüncüsünde ise çarşı ve kuleler yer alıyor. Toplam Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu'nun inşaat alanı yaklaşık 301 bin metrekareyi buluyor. Projede toplam katılımıyla gerçekleşti. Pulsar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sami 250 adet atölye, 45 adet mağaza, ll'er katlı o6s/otel/iş merkezi kulBektaş, "Türkiye'nin 2023 yılt ekonomi hedefleri her alanda lanımlanna uygun 2 kule bina yer alıyor. Projede toplam satılabilir/ modern yatırımlar yapmayı gerektiriyor. TRÎOS 2023, bu hedefin kiralanabilir alan ise yaklaşık 260 bin metrekare olacak Hem şehgereklilİklerinİ karşılayan modern ve sağlam altyapılı sanayi proje- rin hem de sanayinin merkezi İkitelli'de yükselecek olan TRÎOS lerinin öncüsü olmak vizyonuyla yola çıkıyor. TRÎOS 2023, sadece 2023, yeni Türkiye vizyonuna uygun modern altyapısı ile sadece Türkiye'nin değil, dünyarun da en modern sanayi ve ticaret komp- bir sanayi sitesi değil, aynı zamanda ticaret ve sosyal alanlarıyla lekslerinden biri olacak. 7 metrelik tavan TOPLAM 301 BİN komplebiryaşamalanıoluşturmayıhedefli- vüksekliği, metrekareye 2 ton kaldırabilen r/ictdci/ADCI il/ Al amra yor. Kulelerinden biri patronlara özel olarak güçlü beton sistemi, yan yana 3 tınn yol ala- . tasarlanmış ofisler için ayrılırken, diğer kule bileceği araç yollan ile sanayicilerin ihtiyaç- inşa edilecek olan de arsa sahibi Dersankoop'un kullanımına larına özel olarak tasarlanan TRÎOS 2023, TRİOS 2023 projesinin bırakılacak Proje içinde bölgenin ihtiyaçladünyada da adından söz ettirecek" yoru- 201 7 de tamamlanması rını karşılayacak bir otel hazırlanması da mıında bulundu. Bektaş, "TRİOS 2023, bir hedefleniyor planlanıyor.

Yayın Adı : Platin
Yayın Tarihi : 01.06.2014